Thure Thörn

Tage E Nilsson konstnär som målar på allvar på alvaret (Öland).

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1987