Thure Thörn

Gunnar Ottosson är en färgstark konstnär och tillika färg-makare.

Lukasmålare: Thure Thörn
År: 1997