Tage Nilsson

Lukasbröderna försöker hitta vägen till Lund i snöyran.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1997