Tage Nilsson

Konstprofessor Sten Åke Nilsson försöker undervisa nya individer, som fortfarande är opåverkade; de tre vita. Phallossymbolen påverkar emellertid helt andra tankar.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1992