Tage Nilsson

Lukasgillet vill ej ha med gummor gillet.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1997