Tage H Nilsson

Sune Rudnert befinner sig i tidsnöd på kinesiska muren när han sprang mellan olika försvarstorn. Var kvinnorna av olika nationalitet till någon hjälp?

Lukasmålare: Tage H Nilsson
År: 1988