Tage E. Nilsson

Skulptören Fred Åkerberg här med ”Kretslopp” en fyra meter hög vattenskulptur på Östra kyrkogården i Malmö.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 2006