Tage E. Nilsson

Lukasgillets ritmästare Sune Rudnert har många ballonger i luften samtidigt. Han är vice ordf i Limhamns Miljöförening och ser om hus och trädgårdar i Limhamn. Ritmästaren är mån om att hålla kvar kulturen i sin älskade stadsdel. Varje år leder han Limhamns Miljöförening i bevaringspriset, dvs att årligen utdela ett pris för god byggnadsvård av vacker arkitektur i Limhamn.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 2003