Tage E. Nilsson

Janne Ahlin har synat objekten för Lunds kanske viktigaste utrymme; alldeles söder om Domkyrkan. Det är en grannlaga uppgift att både placera och utforma byggnaderna. Här på planscherna föreslår han att studenterna skall bo i tält och visar upp sin tältstad.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 2004