Tage E Nilsson

Häcklas de som häcklas bör, först genom deltat innan den klara källan. Roland K Nilsson leder en ny konstnärsgrupp som kallar sig Deltagruppen. Här har de till synes fastnat i ett floddeltas dy utan att finna den klara konstens källa.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1976