Tage E Nilsson

JTA - Jan Torsten Ahlstrand körsven och ny museichef i Ystad, ger injektion åt konst- och kulturlivet i Sydostskåne. Han är grön som museiman d.v.s. icke grön som figur i det övrig gröna solhästekipaget. Man kan fråga sig vad prästkragen betyder i sammanhanget.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1982