Tage E Nilsson

Trehövdad OscarReutersvärd.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
År: 1984