Tage E. Nilsson

Karl Erik Olsson från Snogeröd berättade ljug för Bröderna i Lukas. Han tar hunden med sig till himlen. Han korsar sin faders spår (fadern var stins). I bilden försöker han likt Ikaros lyfta med vaxade vingar.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1987