Tage E Nilsson

Folke Alm dirigerar en barnkör på Kulturen i Lund under invigningen av Lukas 90 - årsutställning.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1988