Tage E Nilsson

Hans Påhlsson professor i pianospel, presenterad som lejon därför att ålderman Folke Alm tyckte att han spelade med lejonklor. Här dirigerar han Påhlsson med domptorpiska. Lukasbröderna i bakgrunden lyssnar andäktigt och håller den samstämda kulören.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1989