Tage E Nilsson

Tomas Nordbäck köper upp konst för Statens konstråd. Har gott om pengar, men vad skall han egentligen köpa här? Han står och väljer mellan två kvinnor.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1989