Tage E Nilsson

Sune Rudnert har varit på Island, målat varma källor och heta fjällor. Målade akvareller mellan regnskurarna och använde dasset till ateljé. Här har han minsta möjliga bagage.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1990