Tage E. Nilsson

Ulf Stålhane som pedagog, här undervisar han i komposition; om gyllene snittet, färgernas och formernas betydelse.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 2005