Tage E. Nilsson

Oscar Reutersvärd visar labyrinter med egen väg ut. De är lika omöjliga att måla som att måla honom själv.

Lukasmålare: Tage Nilsson
År: 1998