Sune Rudnert

Ålderman Anders W Mårtensson och museichef Sven Rosborn är båda medeltidarkeologer och har dessutom det gemensamt att de skriver artiklar i Malmömagasinet resp Lundamagasinet (samma tidning med olika omslag och namn beroende på om de ges ut i Malmö eller Lund). Anders W Mårtensson skriver om arkeologiska fynd gjorda i Lund och Sven Rosborn tar upp motsvarande iakttagelser från Malmös gamla kvarter. Bl a har åldermannen specialiserat sig på käppar i olika gravar. Man försåg den avlidne med sin stödkäpp i graven för att denne skulle få hjälp också i sitt liv bortom horisonten. Sven Rosborn berättade yvigt och levande för Lukasbröderna på Lukasdagen om den vikingaby, där Sven är Lagman. Bebyggelsen är belägen vid foteviken, vilket framgår av planschen. Hans fötter pekar mot Foteviken.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 2003