Gösta Vitestam skriverdikter i Byahornet

Vitestam roddare på Vite Orm med byahorn, diktar supvisor i Hanöbukten och gör djupforskning i ett fiskeläges liv genom sekler. Han forskar med vikingar och araber.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1982