Mats Rydstern

Vår eminente och framstående dirigent Ingemar Månsson dirigerar sin kör Lunds vokalensamble med stor btavur, alltmedan Lukastjuren ser på. Kören av icke igenkännbara Lukasbröder framför här hänförda Ode till Lukas ära! Ett nyskrivet och nykomponerat stycke: ritmästaren Sune Rudnerts dikt och tonsatt av den nyblivne lukasbrodren Lars Tilling. Vad den store Lukastjuren själv tycker om detta är svårt att säga. Hans outgrundliga min är svårtolkad. Kanske är han tondöv? Planscherna i den ordning de visas måndagen den 11 december 2006 av krönikören, åldermannen Birger Bergh för Bröderna i Lukasgillet, vid Julgillet i Stora salen på Grand Hotel i Lund. (Julgillet är alltid 2:a måndagen i december.) Årets planscher signerade Rembrandt, alternativt bär hans namn, hedras genom att han föddes för 400 år sedan.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2005