Sune Rudnert

Pennfäktning i pressen mellan Jean Bolinder-Riddare av Gunghästorden och stadsbibliotekarie Bengt Holmström. Bolinder anser att biblioteksfolk har enbart paragraftecken i sina ögon. Ryttare på gunghäst med potta på huvudet spottar paragraftecken mot Holmström, som skyddar sig med böcker som sköld på bästa pennfäktarmanér. Men varför liknar han en sjöhäst? Pågår dispyten uppe i det blå ovan trädtopparna eller har de sjunkit så lågt att de befinner sig under isen på sjöbotten?

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1983