Sune Rudnert

Oscar Reutersvärds omöjliga figurer svävar över insamlingskontrollanten.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1985