Sune Rudnert

Docenten Hans Uno Bengtsson framhåller populärvetenskapen. Han har här gjort försök i den finska sporten ”kärringkonk”. Denna uppseendeväcksnde sport ör från 1800.talet och vinnaren erhåller, efter den 254 meter långa hinderbanan, den burna hustruns (kvinnans) vikt i öl. Vår skicklige forskare och lukasbroder vill i detta försök undersöka vilket som pyser över mest; kvinnan eller ölet.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 2005