Sune Rudnert

Under Lukasgillets vårutflykt besöktes fristaden Christiania i Köpenhamn. Carl Foung försökte växla valuta i Dragör och sprang därför mellan olika ställen utan att lyckas. Ingen förstod varför han ville ha så mycket pengar som det rörde sig om, förrän vi kom till fristaden Christiania. Där hade han fått syn på hacienda mellan hashstånden; en ss k haschiända, en trerummare på fjortonkvadratmeter; en ett lämpligt hus att flytta in i. Kanske hade Carl missförstått det hela. Hasch brukar rökas genom munnen inte genom ändan. I den trångbodda fastigheten är det så trångt att ändan får hållas utanför.

Lukasmålare: Sune Rudnert
År: 1998