Sprängda ramar”

Planschen vill tala om hur vårdpersonalen tvingas att arbeta hårdare och med mer övertid, samtidigt för mindre lön, för att regionen ska klara budgetramarna. Politikerna har därmed gjort ännu en tavla. Det som händer i bilden, är att ramen sprängs som en följd av en frustrerad kvinnas sko. Planschen ska därmed ses som en beaktansvärd fotnot, som gott kan läggas in som bild i regionens kommande budgetdokument.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 2013