”Spårvagnslinje i Lund?”

Den intensiva debatten i Lund om den planerade spårvagnslinjen, genom Clemenstorget och upp till Brunnhögsområdet, har verkligen satt sina spår. ”Allt fler kommuninvånare säger nej till spårvägssatsningen”. Ploski låter jätten Finn personifiera Lundabornas oro för att spårvagnarna kommer att dundra förbi i den stilla och sårbara kulturstaden Lund. Kanske den t.o.m. dyker ner underjordiskt i domkyrkans krypta, där Finn krampaktigt klamrar sig fast vid sin pelare. I och med denna teori, har Ploski därmed – äntligen – lyckats lösa den eviga gåtan om jätten Finn. Bland alla föregångare, som tidigare försökt lösa gåtan, finns exempelvis Lukasbrodern Oscar Reutersvärd.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
År: 2013