Sölve Olsson

"Härmed intygas att målningen är vacker och mycket rolig" Thure Thörn Konstmästare

Lukasmålare: Sölve Olsson
År: 1992