Sölve Olsson

Kollegan Gunnar Ottosson står kluven mellan de båda yrkena färgtillverkaren och konstnären. 200 x 149 cm

Lukasmålare: Sölve Olsson
År: 1996