Sölve Olsson

Thure Thörn som fredsmäklare och fredsfurste

Lukasmålare: Sölve Olsson
År: 1988