SNYGGHETSSTUDIE INTE OK?

En lundaforskare slår inte helt oväntat fast att snygga kvinnor förlorar på distansundervisning. Bland de som tog till brösttoner hörde några av de kvinnliga studerande som granskats och bedömts utan att ha fått ge sitt samtycke, än mindre veta om att de skulle granskas. Även forskningsstudien har granskats – och fått VG.

Lukasmålare: Bo Cronquist
År: 2022