Skånes mittpunkt, en Hö(ö)rsägen

Denna plansch blev ovanligt stor därför att åtminstone två av de avbildade personerna är långa och ståtliga Lukasbröder. jag har därför add(o)erat dukens storlek. Skånska akademien som ledamotsmässigt delvis sammanfaller med Lukasgillet, i detta fallet Sven Rosborn, Göran Hermerén och Sven Olle Olsson har under hösten roat sig med att försöka leta upp Skånes exakta geografiska mittpunkt som visade sig roat sig med att försöka leta upp Skånes exakta geografiska mittpunkt som visade sig finnas vid Brännemölla kvarn i Höör. Platsen visade sig väl lämpad för ett kommande minnesmärke av något slag men hade den exakta mittpunkten råkat befinna sig ett tiotal meter norrut så hade en ankdamm lockat med sin vattenspegel. Stilen i planschen är något i den klassiska stilen efter Gainsborough och Reynolds engelska helformatsideal. I klassisk engelsk porträttkonst så är kanske den exakta mittpunktens teori inte så prövad i dess brist på dynamik. Man kanske skulle prövat att gitta den ideala punkten i Skåne efter ”gyllene snittets” princip. Jag gissar då att man hade hamnat i Foteviken istället.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2007