Roland K. Nilsson

En fin konstupplevelse. Tage E Nilssons jubileumsutställning. 2 självporträtt, ser likadana ut 1938 och 1978.

Lukasmålare: Roland K. Nilsson
År: 1978