Roland K Nilsson

Sten Bromans konsertkväll. En alldeles oväntad upplevelse.

Lukasmålare: Roland K Nilsson
År: 1975