Owe Wessbohn

Konstnärerna Thure Thörn och Leo Reis, illustrerar Augurernas Fall. De båda konstnärskollegorna har råkat i luven på varandra och ingen vinner på det. Båda faller av sina kentaurroller.

Lukasmålare: Owe Wessbohn
År: 1975