Owe Wessbohn

Gunnar Bråhammar utför litet arbete, som han vill förstora, dvs uppklistring av Lukasplanscher. Ny arkivarie i Lukasgillet.

Lukasmålare: Owe Wessbohn
År: 1979