Olev Mikiver

Konstnären och Lukasmålaren Tage E Nilsson är en man med många järn i elden. Han leder målarskolor, har vart t ordförande i Skånska konstnärsklubben inköpare för Malmö Konstnämnd mm. Nu målar han skimrande öländska landskap vilka han ställer ut i skimrande västkustska Göteborg.

Lukasmålare: Olev Mikiver
År: 1990