NYE KULTURCHEFEN

Torsten Schenlaer är ny kulturchef i Lund. Han har lovat att höja nivån på kulturen i Lund, så att den år 2015 är högre än Umeås. Visserligen ligger Umeå betydligt högre upp i Sverige än Lund, men målet och vägen dit är skrivet i stjärnorna. Från arbetet som kulturattaché i Litauen till kulturbyråkratin i Lund är Torsten Schenlaer van vid de stora sprången, som han övade redan när han var chef för Dansstationen i Malmö. Frågan är bara var han ska få pengarna ifrån. Ska han bli klar i tid till 2015 gäller det att sätta igång omedelbart. Uret på Allhelgonakyrkans torn visar att klockan är fem i tolv…

Lukasmålare: Johan Lünnér
År: 2010