Mumiernas återkomst

1600-talsbiskopen Peder Winstrups välbevarade kropp har väckt stor uppmärksamhet. Ett minst lika sensationellt fynd i Domkyrkans krypta är de likaså mumifierade kvarlevorna efter den i Skåne och Danmark så välkände 1600-talstjuren, kalvinisten Peder Oxe. Idag har den f d korgossen (Peder älskade kor) fått sitt nya vilorum i Domkyrkans norra torn, medan den gamle biskopen tills vidare får vila i det södra. Officiant var Lukasgillets framstående broder Sankt Olof den Helige (Olof Buckard). Närvarande vid ceremonin (korumet) var även Historiska museets chef, Lukasbrodern Per Karsten.

Lukasmålare: Carl Foung
År: 2015