LUNDS VACKRASTE – OCH FULASTE – HUS

Den här planschen rymmer till min glädje en alltför förbisedd bildkonstform: heraldik. Överst i mitten syns nämligen Lunds kommunvapen, vilket enligt nyligt politiskt beslut har designats om: porten i den avbildade stadsmuren har öppnats för att signalera att Lund vill vara en välkomnande stad. Och det är ju en vacker symbolik, men det gäller också att stan känns välkomnande i praktiken, t ex arkitektoniskt. Så hur vill då lundaborna att staden skall te sig? En läsaromröstning i Sydsvenskan om vackraste respektive fulaste hus gav klart besked. Till vänster ses vinnaren i skönhetsklassen: universitetsbiblioteket – ett lysande tempel för vetenskapen framför vilket Lukastjuren ses tugga kunskapens grödor. Till höger ruvar däremot det fulaste huset – den betongbunker om vilken studenter hörts säga ”jag trodde det var ett fängelse”: Sparta. Och vad Lukastjuren gör i det huset… ja, det framgår av bilden.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
År: 2017