Lukas Snällposten

Sid 1. Parodi på SDS logotyp. Per Lindström dokumenterar det sista Magnoliaträdet inför motorsågningen (hans senaste bok handlar om trädgårdar och parker i Lund). Per Lindström rider tjuren Likas och Pegasus och kameran samtidigt.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
År: 2000