Lukas collection of colours and liquids

Den nye ritmästaren konstnären Gunnar Ottosson, därtill färgfabrikant, har fått i uppdrag att ta fram en kollektion av Lukasfärger av yppersta kvalitet. Om de är ålderbeständiga och giftfria är ännu obekant.

Lukasmålare: Ulf Stålhane
År: 2007