LJUNG UTI LUND

Bildens tema är: ”Ljung uti Lund (företagets namn), Lund uti Ljung och Ljung uti TV”. Bakgrunden är att Gustav Ljung medverkade i TV:s Antikmagasinet med Knut Knutson i ett program om tenn. Betraktar man målningen ser man Gustav Ljung, i en Kristusliknande inkarnation, trona i mittbilden av en triptyk. I hans inre ser man hur Lund stiger upp, här i form av en parafras på GAN:s kända Lundamålning: Syntes av en stad. I TV-programmet blir tennpokalernas och tennfatens historia blottlagd, vilket osökt kommer den minnesgode tidningsläsaren att tänka på en intervju med Sture Johannesson. Hans kanske mest kända bild syns därför till höger i triptyken. Texten ”sturigt blottlagd” är också en påminnelse om denne konstnär, som under året uppmärksammats i en stor intervju i Sydsvenskan bland annat på grund av en utställning i London. Intervjun hade rubriken ”Jag är blottlagd”. Till vänster i bilden ser vi Magrittes berömda paraply där vattenglaset denna gång ersatts av en tennpokal. Längst till vänster under paraplyet ser man några blommor – kompositionen kräver dessa färgklickar – och en hand som plockar några av dem. Under blommorna står den anslående texten: ”HÄR LUKAS DET”.

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2010