Lingonkritiker

Kommentar till Skånes Konstförenings dåliga jury. S.k. lingonmålningar (dåliga målningar) målade av en s. k. fidus (dålig) konstnär. Målningen passar bättre som konserv - Findus lingon.

Lukasmålare: Leif Svensson
År: 1978