LARS VILKS (1946–2021)

Här ett ”hyllningsporträtt” av en broder som var en stolt bärare av Lukasnålen. Lars var också en uppskattad bildpresentatör i vårt gille och satte stort värde på den kamratskap han fann i Lukas. Mest känd är han för konstverket Nimis, centralt placerat i Kullabergs naturreservat alternativt i den av Vilks skapade staten Ladonien där även hans bokverk Arx finns att beskåda. Han var också uppmärksammad för sin teckning av Muhammed som rondellhund. Lars var akademiskt utbildad konstteoretiker med en filosofie doktorsexamen i konstvetenskap vid Lunds universitet 1987. Han var tf professor i konstteori vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, under-visade på Statens Kunstakademi i Oslo i nio år – och var också professor i konstteori vid konsthögskolan i Bergen fram till 2003.

Lukasmålare: Mats Rydstern
År: 2021