”KÄR LEK och KÄRLEK”

Centralpartiet i bilden upptas av en bild av Brancusiskulpturen, Omfamningen eller Kyssen. Den flankeras av personer representerande olika mer eller mindre heta kärleksförhållanden. Till vänster om skulpturen syns Holger Radners ansikte. Anledningen är hans förslag att förvandla Lunds konsthall till kulturcentrum med utrymme också för konstarter som musik och dans. Bakgrunden är de vikande besökssiffrorna för Lunds Konsthall och de stigande för Skissernas museum; båda byggnaderna är avbildade till höger i planschen. Men anledning av detta, kan man anta att kärleken mellan honom och Åsa Nacking är mindre passionerad än kärleken mellan Jan Mårtensson – som skymtar överst i bild – och hans fru Anne Sofie Roald. Jan han just utkommit med en uppmärksammad diktbok, som beskriver denna sin kärlek. Som extra bonus finns i bilden en allusion på den pågående debatten om spårvägar i Lund, som utgår från Muncks ”Skriet”, i vilket målaren instämmer!

Lukasmålare: Göran Hermerén
År: 2013