Jon Åkerlind

Recipienternas plansch ”Hej Lukas” Recipientplansch för nyinvalda Lukasbröder. Att lära sig känna igen alla de olika sillsorterna, är av största vikt, så att ej tveksamhet uppstår då de första turens tallrik skall fyllas. Att uppehålla den mer erfarne(och kanske törstigare) brodern från att intaga första supen, måste till varje pris undvikas! Men detta är dock i viss mån förlåtligt om synden begås av recipiend. Att däremot intaga t ex köttbullar till första supen anses däremot vara en styggelse! ”Hans majestät sillen”(clupea harengus) har högsta rang på ett smörgårdsbord och skall intagas först! Utan gröt och sill skulle Sverige inte existera idag!

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 2005