Jon Åkerlind

Sten-Erik Edenstens potenssenap, Mögtocke sigillum Dalbyenses, sänker (skänker) dig oanad styrka och kraft. På burken står följande att läsa i finstilt: Husbocken, hustocken, Husflocken, Husihelsike...Grundare-Grundluraren

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 1995