Jon Åkerlind

Lukasmålarna hälsar alla välkomna till hundraårsjubileets Julgille.

Lukasmålare: Jon Åkerlind
År: 1998